pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Návrh novelizácie štatútu CZ ECAV MT

Návrh novelizácie Štatútu CZ ECAV MT si môžete prečítať vo formáte pdf po klinutí na nasledujúci obrázok:

Adobe-PDF-Document-icon