streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Ručné práce

Sme spoločenstvo starších sestier krúžku ručných prác v našom evanjelickom zbore.

Náš krúžok bol založený v januári 1996 na podnet nebohého brata farára J.B. Hroboňa, na základe prečítaného textu Gal 6,2  „Jedni druhých bremena znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“

Okrem ručných prác zámerom tohto krúžku bolo spoznávať a navštevovať sa navzájom, ale tiež byť nápomocní starým a chorým členom nášho cirkevného zboru a poskytnúť im praktickú pomoc.

Stretávame sa každú stredu popoludní v zborovej sieni na fare o 14:00

Môžeme povedať, že sa ani raz nestalo, aby sa krúžok nekonal z dôvodu, že ani jedna zo sestier neprišla. A priznávame, že v tomto veku aj zdravie už nie je stopercentné, aj priazeň počasia, hlavne v zimných mesiacoch, sa podpisuje pod účasť.

Možno niekomu, kto bude tieto riadky čítať, ťažko predstavíme to množstvo rozličných krásnych výšiviek, paličkovaných a háčkovaných dečiek, záložiek a košieľ, ktoré tu boli vytvorené. Koľkým našim priateľom a známym urobili radosť. V koľkých domácnostiach či už u nás, alebo v zahraničí sú prestreté na stoloch…

Je to krásne, živé spoločenstvo. Okrem pracovitých rúk našich sestier, ktoré sme dostali do daru od Boha, je to láska a radosť, s akou tieto práce vytvárame a s akou ich následne pri rozličných príležitostiach darujeme.

Okrem ručných prác, nás na týchto stretnutiach spájajú aj spoločne modlitby, spievané spevníkové piesne na Božiu chválu a čítanie Božieho slova.

Za to, že sa krúžku darí, že sa môžeme stretávať a vytvárať krásne práce, za pochopenie a vytvorenie podmienok pre našu službu sme vďačné predstaveným nášho cirkevného zboru. Ale najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu. V našich spoločných modlitbách Mu ďakujeme zato, že je dobrý, že naveky trvá Jeho milosť. On nás vypočuje, ochraňuje a v každej chvíli podá pomocnú ruku.

Pri predstavení tohto nášho krúžku využívame príležitosť a obraciame sa na Vás, milé sestry z nášho cirkevného zboru, príďte medzi nás. Rozšírte náš počet novými rukami, ktoré i keď už pre ich vyšší vek nedokážu fyzicky pracovať, ale budú vedieť okolo seba rozdávať lásku, radosť, pohodu a pokoj, budú ochotné stretávať sa v spoločenstve, vzájomne sa podopierať a spoločne sa modliť.

Budete medzi nami vítané.

Nebeský Otče, požehnaj prácu našich sestier, buď ku nim milostivý, ochraňuj ich a zachovaj i naďalej pri sile a dobrom zdraví. Aké milé miesto a vzácne, kde slovo Božie prebýva, kde vzácne vďaky vzdávame,modlíme sa a spievame. Na tomto meste poznávame, že Boh aj nám prítomný je, kde Jeho Slovo počúvame a srdce Ho oslavuje. Požehnaj Pane Slovu svojmu, daj radosť z neho ľudu Tvojmu, keď pravdu v tom Slove hľadá. Vlej do sŕdc našich z milosti, čo slúži viere zbožnosti.

Vierka Marečková
vedúca krúžku ručných prác

2015-06-06_13-08-162015-06-06_13-08-392015-06-06_13-09-092015-06-06_13-09-46