nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Milí priatelia, vitajte

na stránkach Martinského cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Ako cirkev patríme do veľkej rodiny protestantských cirkví spojených vo Svetovom lutheránskom zväze. Veríme v trojjediného Boha, vyznávame jeden krst a stojíme na reformačných princípoch: jedine viera, jedine milosť, jedine Písmo, jedine Kristus. V moci Ducha Svätého tvoríme spoločenstvo, ktoré už viac ako 460 rokov prináša evanjelium – dobrú správu o Božej milosti a láske stratenému človeku. Deje sa to najmä formou pravidelných stretnutí na službách Božích, biblických hodinách pre dospelých, stretnutiach mládeže a detí, na stretnutiach rodín, spevokolu a pri iných misijných aktivitách. V našom zbore funguje Zborová diakonia a návštevná služba. Spolupracujeme s mestom Martin, Maticou slovenskou, partnerskými evanjelickými cirkevnými zbormi v USA, Holandsku, Nemecku, Ukrajine a v rámci ekumenických vzťahov aj s inými kresťanskými cirkvami. Neoddeliteľnou súčasťou života evanjelikov v našom meste je Biblická škola, Centrum kresťanského vzdelávaniaEvanjelická spojená škola.

Veríme, že si na našich stránkach nájdete užitočné informácie aj inšpiráciu. Milosť Božia buď s Vami.

Milan Kubík
ev. a. v. farár

Ak máte aj Vy príspevky, nápady, tipy alebo akékoľvek pripomienky k našej webovej stránke, radi ich uvítame na e-mailovej adrese web@ecavmt.sk

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s Vami.