~

Milí priatelia, vitajte

na stránkach Martinského cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Ako cirkev patríme do veľkej rodiny protestantských cirkví spojených vo Svetovom lutheránskom zväze. Veríme v trojjediného Boha, vyznávame jeden krst a stojíme na reformačných princípoch: jedine viera, jedine milosť, jedine Písmo, jedine Kristus. V moci Ducha Svätého tvoríme spoločenstvo, ktoré už viac ako 460 rokov prináša evanjelium – dobrú správu o Božej milosti a láske stratenému človeku. Deje sa to najmä formou pravidelných stretnutí na službách Božích, biblických hodinách pre dospelých, stretnutiach mládeže a detí, na stretnutiach rodín, spevokolu a pri iných misijných aktivitách. V našom zbore funguje Zborová diakonia a návštevná služba. Spolupracujeme s mestom Martin, Maticou slovenskou, partnerskými evanjelickými cirkevnými zbormi v USA, Holandsku, Nemecku, Ukrajine a v rámci ekumenických vzťahov aj s inými kresťanskými cirkvami. Neoddeliteľnou súčasťou života evanjelikov v našom meste je Biblická škola, Centrum kresťanského vzdelávaniaEvanjelická spojená škola.

Veríme, že si na našich stránkach nájdete užitočné informácie aj inšpiráciu. Milosť Božia buď s Vami.

Milan Kubík
ev. a. v. farár

Ak máte aj Vy príspevky, nápady, tipy alebo akékoľvek pripomienky k našej webovej stránke, radi ich uvítame na e-mailovej adrese web@ecavmt.sk

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s Vami.