pondelok, 15 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Mládež

Vitaj

na stránkach evanjelickej martinskej mládeže!

Máš pocit, že Ti v živote niečo chýba? Chcel(a) by si spoznať nových ľudí? Chcel(a) by si si rozšíriť svoje obzory a naučiť sa niečo nové o Ňom? Tak neváhaj a príď medzi nás!

Každý piatok o 17:30 sa všetci zhromaždíme v sieni na evanjelickej fare, aby sme spoločne chválili Pána. Sme partia mladých prevažne vo veku od 14 do 20 rokov.

Naše piatkové večery sú plné skvelej hudby, ktorá slúži na oslavu Boha. Taktiež nezabúdame ani na modlitby, hry a samozrejme, súčasťou každej mládeže je aj výklad Božieho slova. Spolu sa zaoberáme rôznymi témami, učíme sa, ako žiť podľa Božej vôle a ako pomáhať iným spoznať Ježiša a jeho učenie.

Každý rok sa spoločne zbližujeme na táboroch a víkendovkách. Spolu trávime veľa času, uzatvárame priateľstvá na celý život, pozeráme filmy, chodíme von na posedenia… Príležitosti je mnoho.

Ak sa chceš niečo spýtať, môžeš nás kľudne kontaktovať aj na Facebooku, v skupine: Mládež – ECAV MT

Hlavnou vedúcou je naša pani kaplánka Paulínka Šofranková (0944 642 564, paulina.sofrankova@gmail.com)

Tešíme sa na Teba!

Turčianska mládež

Turiec je pomerne veľký. Hoci by to mnohí z nás nepovedali, ale má veľa obcí, ktoré majú vlastné mládeže. Ale čo keby sme ich skúsili zjednotiť? Nájsť spôsob, akým by sme sa mohli stretnúť všetci naraz? A tak vznikla myšlienka turčianskych mládeží, stretnutí, ktoré organizujeme už od roku 2009. Raz za pár mesiacov zrazu všade visia oznamy o dátume, ktorý si každý z nás zaznačí do kalendára. Znovu bude Turčianska mládež, znovu budeme mať možnosť zažiť niečo výnimočné- spoločenstvo s Bohom a inými mládežníkmi.

Termíny Turčianskych mládeží sú pravidelne zverejňované na tejto webovej stránke, prípadne na Facebooku v skupine: Turčianska mládež

Tak sa príď na to pozrieť aj Ty!