nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Posviacka drevenej plastiky Cyril a Metod v aule Biblickej školy

Posviacka drevenej plastiky Cyril a Metod v aule Biblickej školy v Martine.

Autor: Boris Bukovský
Drevo: Čerešňa
Kovaný vklad sošiek Cyril a Metod: p. Majcher
Rok: 2024

Plastika sa náchádza po ľavej strane auly Biblickej školy v Martine.
Slávnostne bola posvätená pánom farárom Milanom Kubíkom dňa 7.7.2024 po slávnostných službách Božích, na ktorých sme si pripomenuli odkaz apoštolov Petra, Pavla, vierozvestov Cyrila a Metoda a martýra pre Božiu pravdu – majstra Jána Husa.

Autora plastiky, Borisa Bukovského, oslovila vôňa dreva a popri svojich iných aktivitách, ktorým dominuje včelárstvo, vrátane výroby úľov, začal pred pár rokmi tvoriť drevené plastiky, ktoré skrášľujú jeho záhradku.
Táto konkrétna plastika oslovila Bohdana Hroboňa (riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania) pri svojej návšteve u pána Bukovského. A tak našla cestu do Biblickej školy.

Sám autor objasňuje symboliku plastiky:
Cyril a Metod vyslovujeme ako jedno slovo, na jeden dych, preto je plastika v jednom kuse. Je to inak čerešňa zo starootcovskej záhrady. Symbolika tých dvoch je v ich pozlátených hlavách, ktoré k nám prišli, ktoré opustili ten prepych, v ktorom žili, kde mali knižnice, kúpele a prišli sem medzi barbarov. To je aj to úžasné, čo si na nich vážime. Ďalej symbolika pokračuje v ich biskupských rúchach, ktoré je pre každého iné, inak vyšívané. Ďalší symbol je obyčajný ľanový konopný opas, ktorý znázorňuje to, že prišli sem medzi jednoduchých ľudí a museli sa opásať tou jednoduchosťou, ktorú tu našli. Sviečka, ktorá je v strede plastiky, znázorňuje „to“ svetlo, ktoré priniesli k nám a pre našich predkov. A ďalej, kovová plastika od pána Majchera, znázorňuje dvojicu Cyrila a Metoda a je to motív z ľudového prostredia. Obaja kráčajú po kamenistej ceste k nám, ale aj v celom svojom živote. A to hlavné, to je v skratke Hlaholika, ktorú k nám priniesli. A celé dielko stojí na kríži ako na základe, čo je aj symbol pre nás, že Kristov kríž je ten najpevnejší základ.