nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

OznamyUdalosti

Záver školského roka 2023/2024

Srdečne vás pozývame na nedeľné služby Božie, ktoré budú ukončením tohto školského roka, 30.6.2024 o 10:00 hod.