pondelok, 15 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Rodiny

Služba rodinám v našom zbore fungovala v predchádzajúcich rokoch na báze občasných stretnutiach rodín na spoločných výletoch. Aj v minulom roku koncom júla sa organizoval úspešný krátky rodinný tábor v Račkovej doline. 8 rodín zažilo niekoľko dní plných zábavy, turistiky, súťaží, hier, talent show  a požehnaného spoločenstva pri hudbe a duchovných témach.

Po lete sa vďaka Bohu  rozbehlo stretávanie rodín každý mesiac v nedeľu po službách Božích pri Božom slove. Spoločenstvo začína spoločným obedom, ktorý si každá rodina donesie z domu a medzi ostatnými si porozdeľujeme každý podľa chuti a hladu. Po obede potom mávame spoločný program aj deťmi pri hrách, hudbe a slove. Pozvané sú všetky rodiny bez rozdielu.

Viac nájdete na FB: Rodinné spoločenstvo TURIEC a v kategórií Rodiny