pondelok, 15 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

QR kódy

Na podporu cirkevného zboru ECAV Martin môžete využiť aj platbu pomocou Vášho mobilného telefónu cez Pay-by-square naskenovaním QR kódu vo Vašom mobilnom elektronickom bankovníctve.


Ďakujeme!

Ochotného darcu miluje Boh. 2 Kor 9,7