Podporte nás

Milí priatelia!

Aktivity cirkevného zboru môžete podporiť prostredníctvom bankového účtu vedeného v Tatrabanke:

IBAN: SK78 1100 0000 0026 2002 7203

Pre podporu koordinátora práce s deťmi pridajte variabilný symbol 3
Pre podporu koordinátora práce s mládežou pridajte variabilný symbol 4

Ostatné variabilné symboly:
Milodary – VS 5
Cirkevný príspevok – VS 7
Farský úrad – VS 9

Ofera – VS 11

Pri platbe cirkevného príspevku cez „Internet banking“ prosíme v poznámke uvádzať roky, za ktoré príspevok uhrádzate, počet osôb, priezvisko a adresu.

Srdečne všetkým ďakujeme! Viac informácii vám poskytneme v kancelárii farského úradu.


Na podporu cirkevného zboru ECAV Martin môžete využiť aj platbu pomocou Vášho mobilného telefónu cez Pay-by-square naskenovaním kódu vo Vašom mobilnom elektronickom bankovníctve.

CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK, prednastavená hodnota 5€, do správy pre prijímateľa prosíme doplniť meno a rok

MILODAR, prosíme doplniť darovanú čiastku

OFERA, prosíme doplniť oferovanú čiastku

Ďakujeme!

Ochotného darcu miluje Boh. 2 Kor 9,7


Evanjelickú spojenú školu môžete podporiť prostredníctvom Nadácie kresťanského vzdelávania
kliknutím na nasledujúci odkaz: ckvmartin.sk/podporte-nas
V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na Svetlanu Schudichovú – sisa.schudichova@cce.sk