nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Podporte nás

Milí priatelia!

Aktivity cirkevného zboru môžete podporiť prostredníctvom bankového účtu vedeného v Tatrabanke:

IBAN: SK78 1100 0000 0026 2002 7203

Pre podporu koordinátora práce s deťmi pridajte variabilný symbol 3
Pre podporu koordinátora práce s mládežou pridajte variabilný symbol 4

Ostatné variabilné symboly:
Technika (ozvučenie, hudobné nástroje) – VS 2
Milodary – VS 5
Cirkevný príspevok – VS 7
Farský úrad – VS 9

Ofera – VS 11

Pri platbe cirkevného príspevku cez „Internet banking“ prosíme v poznámke uvádzať roky, za ktoré príspevok uhrádzate, počet osôb, priezvisko a adresu.

Zborovú diakoniu môžete podporiť prostredníctvom bankového účtu:

IBAN: SK14 1100 0000 0026 2037 0765

Pridajte variabilný symbol 6

Srdečne všetkým ďakujeme! Viac informácii vám poskytneme v kancelárii farského úradu.


Na podporu cirkevného zboru ECAV Martin môžete využiť aj platbu pomocou Vášho mobilného telefónu cez Pay-by-square naskenovaním QR kódu vo Vašom mobilnom elektronickom bankovníctve. Pripravené QR kódy nájdete po kliknutí na ikonu:


Ďakujeme!

Ochotného darcu miluje Boh. 2 Kor 9,7


Evanjelickú spojenú školu môžete podporiť prostredníctvom Nadácie kresťanského vzdelávania
kliknutím na nasledujúci odkaz: ckvmartin.sk/podporte-nas
V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na Svetlanu Schudichovú – sisa.schudichova@cce.sk


Ikona pre odkaz ku QR kódom bola použitá zo stránky icons8.com