nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Presbyterstvo

Presbyteri nášho cirkevného zboru:

Bargár Vratislav, Beclerová Miroslava, Borcovan Daniel, Chovančák Richard, Debnárová Drahomíra, Ďurík Mojmír, Froľo Ľuboš, Husárová Petronela, Huťka Ivan, Jurisová Ružena, Kacian Adrian, Kubík Michal, Kubík Milan, Lisý Miloš, Moric Samuel, Taškárová Lenka

Dozorca zboru:

Ďurík Mojmír