streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Aktivity zboru

Život v zbore je veľmi pestrý. Okrem Služieb Božích v ňom prebiehajú rôzne skupinky, misijné programy
a záujmové činnosti. Viac nájdete v záložkách v menu…

2015-07-02_16-04-19_IMG_1027