Aktivity zboru

Život v zbore je veľmi pestrý. Okrem Služieb Božích v ňom prebiehajú rôzne skupinky, misijné programy
a záujmové činnosti. Viac nájdete v záložkách v menu…

2015-07-02_16-04-19_IMG_1027