pondelok, 15 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Upratovanie kostola a fary

Rozpis upratovania kostola a fary na rok 2022:

Ako prví v každej z upratovacích skupín sú vždy uvedení vedúci skupiny.
Prípadné zmeny sú ponechané len na súkromnej dohode medzi členmi jednotlivých skupín.
Ďakujeme za pochopenie v tomto smere.

Videonávod:

Všeobecné pokyny:

Podrobný rozpis prác (bude sa používať ako kontrolný (navádzací) zoznam pri vykonávaní prác):

Všetky hore uvedené online dokumenty budú v tlačenej forme zverejnené aj v kostole a na fare k nahliadnutiu pre tých, ktorí nie sú online.

Oznamy sa odosielajú z mailovej schránky ecavmt.upratovanie@gmail.com.
Upozornenie: E-mailová správa môže skončiť v priečinku „Spam“. V takom prípade správu v tomto priečinku vyhľadajte, označte „Toto nie je spam“ a najlepšie, ak na správu krátko odpoviete, aby už nabudúce v Spam-e neskončila. Stručný návod nájdete tu.

Noví záujemci sa môžu do služby prihlásiť na uvedenej e-mailovej adrese alebo osobne na fare.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ochotu a podporu tohto projektu a tešíme sa na všetku spoločne vykonanú prácu pre náš zbor a kostol.