Venujte 2% z dane

Važení bratia a milé sestry!

Pred niekoľkými rokmi pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie

Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov

Toto združenie s nami úzko spolupracuje, jeho členmi sú ľudia z nášho zboru a jeho aktivity podporujú našu prácu. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor.

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu:

Obchodné meno: Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov, o. z.
Sídlo: M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa: 37978373