pondelok, 15 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Cirkevný zbor – kontakt

Evanjelický a. v. farský úrad

M. R. Štefánika 13, 036 01 Martin
mobil: 0905 511 926
e-mail: ecavmartin@gmail.com
 


 

 

Zborový farár
Mgr. Milan Kubík
0905 741 472
kubikm3@gmail.com
 

 

 

 


 

Zborová kaplánka na farárskom mieste
Mgr. Slávka Danielová
0907 770 858
slavkadaniel@gmail.com
 

 

 

 

Zborová kaplánka
Mgr. Paulína Šofranková
0944 642 564
paulina.sofrankova@gmail.com

 

 

 


 

 

Dozorca zboru
doc. RNDr. Adrian Kacian, PhD.
 

 

 

 


 

 

Sekretárka farského úradu
Katarína Majerová

 

 


 

 

Kantor zboru
doc. Ing. Štefan Husár, PhD.
 

 

 


 

 

Kantorka zboru
Martina Šuvadová
 

 

 

 


 

 

Kantorka zboru
Lenka Krivušová
 

 

 

 

 


 

 
Kantorka zboru
PaedDr. Renáta Hrkútová
 

 

 


 

 

Kantor zboru
Samuel Moric

 

 

 

 


Vedúca zborovej diakonie
Opatrovateľská služba v domácnostiach
PhDr. Lenka Taškárová

0903 406 409, 0948 118 776
043/ 427 61 18
taskarovalenka65@gmail.com
 

 


 

 

Kostolník
pozícia neobsadená – voľná

 

 

 


 

 

Admin stránky
Martin Šajdák
web@ecavmt.sk