streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Turistika

Priatelia Božej prírody.

Chodiac po horách a dolinách Slovenska už vyše desať rokov, napĺňame tým odkaz nebohého brata farára Jána Bohdana Hroboňa , zároveň si upevňujeme zdravie a kresťanské spoločenstvo.

Našich výletov sa zúčastňujú členovia Martinského evanjelického zboru a ďalší naši priatelia. Na spoločných výletoch a prechádzkach prírodou sú vítaní aj noví účastníci, uznávajúci kresťanské princípy.

Jaroslav Karásek, pokiaľ mu dá Pán Boh dostatok fyzických síl, preberá na seba zodpovednosť za konkrétne organizovanie výletov a ich propagáciu v Martinskom cirkevnom zbore.

Spoločenstvo Priatelia Božej prírody je založené a formálne funguje od 1. júla 2013.

Hlavné destinácie našich túr sú Malá a Veľká Fatra, Nízke a Vysoké Tatry. Nakoľko prevažná väčšina účastníkov našich výletov tvoria dôchodcovia, túry nie sú čo do prekonávania dĺžky a výšky extrémne náročné. Väčšinu akcií uskutočňujeme cez týždeň, ale a cez soboty, závisí to od predpovede počasia.

Záujemcovia o turistiku sa môžu informovať na tel. 0905 814 127.

2014-04-23_20-46-51

Viac foto nájdete v galérií alebo po kliknutí na ikonu: icon_images-128-000000