nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Modlitebná podpora

Potrebuješ pomoc?

ČO ROBÍME?

Potrebuješ modlitby?
Nevládzeš už sám a potrebuješ aby sa za teba a tvoje problémy bratia a sestry modlili?
Alebo nevieš, ako v osobnej modlitbe pristúpiť k Pánu Bohu a ako sa s Ním môžeš rozprávať?
Rád by si sa naučil modliť?
Bude nám potešením a cťou ťa v tom podporiť.

Chceš sa s niekým modliť?
Máš túžbu pridať sa k modlitbám a k modlitebnej skupinke ECAV Martin?
Je to naša milosť a radosť, keď sa smieme modliť za naše mesto, za náš evanjelický zbor, ako aj za každého blízkeho, ktorý to potrebuje. Zároveň túžime ľudí povzbudiť a podporiť k osobným modlitbám – rozhovorom s Pánom Bohom, v ktorom je všetka plnosť.

AKÉ SÚ NAŠE CIELE?

Prejaviť lásku Božiu modlitbou príhovoru za konkrétne potreby a problémy našich blízkych. Priblížiť sa k Bohu v modlitbe a povzbudiť k tomu ostatných ľudí. Milovať Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou a milovať blížneho svojho ako seba samého.

KTO SME?

Sme modlitebné spoločenstvo Evanjelického cirkevného zboru v Martine. Radi sa stretávame k modlitbám pravidelne v nedeľu pred Službami Božíme o 9:00 a zároveň nepravidelne podľa potreby.

Vaši bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi z ECAV Martin.