streda, 17 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Podporné skupinky pre smútiacich

Podporná skupinka pre smútiacich vytvára priestor k vzájomnému zdieľaniu sa a spoločnému prekonávaniu žiaľu. Je to forma organizovanej, skupinovej terapie smútiacich, pod vedením facilitátora, ktorý na základe vlastnej skúsenosti vie, že kvalita a kvantita ľudského pochopenia môže mať zásadný vplyv na priebeh žiaľu a mieru konečného uzdravenia. Koncept podpornej skupinky vychádza z predpokladu, že „mať možnosť zažiť pochopenie priateľov a tých, ktorí sami smútia, nie je slabosť, ale prirodzená (zdravá) ľudská potreba” (Wolfelt, 2004)

Podporná skupinka v CZ v Martine
  • Prebieha od roku 2009, v mesiacoch november a december, na pôde CZ v Martine počas šiestych týždňov
  • V rámci skupinky sa stretáva 8-10 smútiacich
  • Skupinka má 2 facilitátorky
  • Obsah jednotlivých stretnutí je navrhnutý tak, aby sa od zdieľania smútku a bolesti postupne prešlo k podnetom, ktoré nám umožňujú stratu prijať
  • Jedinou podmienkou je uplynutie minimálnej doby 6 mesiacov od úmrtia blízkej osoby

Viac informácií nájdete na ckvmartin.sk alebo kontaktujte natalia.kacianova@gmail.com