nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Preambula

My, členovia cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Martin ako súčasť všeobecnej Cirkvi Pána Ježiša Krista prijímame tento zborový štatút v súlade s Cirkevnou ústavou a zaväzujeme sa, že sa ním budeme riadiť a dbať na jeho dodržiavanie. Konáme tak v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého.