Služby Božie

sa konajú pravidelne každú nedeľu:

– ranné o 8:30

– hlavné o 10:00

1. a 3. nedeľu v mesiaci sa konajú služby Božie o 14:30 na Bystričke.

2. a 4. stredu v mesiaci sa konajú večierne o 17:00 v Dražkovciach (+Diaková).

 
Večera Pánova

je prislúžená všetkým kajúcim po hlavných SB a prvú nedeľu v mesiaci počas ranných
a počas hlavných SB.

 
Kázne
Spevník evanjelický
Spravodaj