nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Služby Božie

sa konajú pravidelne každú nedeľu:

– ranné o 8:30

– hlavné o 10:00

1. a 3. nedeľu v mesiaci sa konajú služby Božie o 14:30 na Bystričke.

2. a 4. stredu v mesiaci sa konajú večierne o 17:00 v Dražkovciach (+Diaková).

 
Večera Pánova

je prislúžená všetkým kajúcim prvú nedeľu v mesiaci počas ranných
a počas hlavných SB.

 
Kázne
KOSTOLinak
Spevník evanjelický
Spravodaj
Videá