nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Raňajky mužov

A ako to povedal, vzal chlieb, ďakoval Bohu pred všetkými, rozlomil ho a začal jesť. Sk 27, 35
A tak, bratia moji, keď sa schádzate jesť, čakajte na seba! 1Kor 11, 33

img_3238

Srdečne Ťa pozývame na spoločné Raňajky mužov,
ktoré sa konajú už pravidelne každú druhú nedeľu v mesiaci o 7.00 hod. v klube na fare.
Na týchto spoločných raňajkách sa spolu pomodlíme,  prečítame niečo z Biblie, zamyslíme sa nad výkladom… Jednoducho, porozprávame sa ako chlapi.
Súčasťou je pripravený čaj, káva a chutný pokrm. Veď raňajky sú predsa základ.

Tešíme sa Teba.

Viac info: Ivan Huťka, 0940 608 397