nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Štatút cirkevného zboru

 

 Motto: Buďme svetlom sveta a soľou zeme
…v službe evanjelia (F 2, 22), spojení láskou Kristovou (2K 5, 14a)