Štatút cirkevného zboru

 

 Motto: Buďme svetlom sveta a soľou zeme
…v službe evanjelia (F 2, 22), spojení láskou Kristovou (2K 5, 14a)