pondelok, 15 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Partneri

Evanjelický a.v. cirkevný zbor má mnoho priateľov a partnerov na Slovensku, aj v zahraničí. Najmä v Nemecku, Spojených štátoch Amerických, Holandsku, Nórsku a v Českej republike sme našli mnoho ľudí, ktorí ostali v našich srdciach a za ktorých sa modlíme. Nemožno  o nich všetkých písať, ale aspoň takýmto spôsobom ich chceme srdečne pozdraviť a poďakovať sa za ich modlitby a podporu.

a mnoho iných…

Tento zoznam nie je ani zďaleka úplný. Okrem nich existuje celý rad jednotlivcov a organizácií, ktoré nás podporujú a myslia na nás po každej stránke. Všetkým sme veľmi vďační a ďakujeme Pánu Bohu za každého jedného z nich.