Partneri

Evanjelický a.v. cirkevný zbor má mnoho priateľov a partnerov na Slovensku, aj v zahraničí. Najmä v Nemecku, Spojených štátoch Amerických, Holandsku, Nórsku a v Českej republike sme našli mnoho ľudí, ktorí ostali v našich srdciach a za ktorých sa modlíme. Nemožno  o nich všetkých písať, ale aspoň takýmto spôsobom ich chceme srdečne pozdraviť a poďakovať sa za ich modlitby a podporu.

a mnoho iných…

Tento zoznam nie je ani zďaleka úplný. Okrem nich existuje celý rad jednotlivcov a organizácií, ktoré nás podporujú a myslia na nás po každej stránke. Všetkým sme veľmi vďační a ďakujeme Pánu Bohu za každého jedného z nich.