Augsburské vyznanie

AUGSBURSKÁ KONFESIA
alebo
VYZNANIE VIERY
niektorých kniežat a miest odovzdané Cisárskej Jasnosti v Augsburgu
roku 1530

„O Tvojich svedectvách chcem hovoriť pred kráľmi, ver, sa nezahanbím.“ Žalm 119,46