streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Augsburské vyznanie

AUGSBURSKÁ KONFESIA
alebo
VYZNANIE VIERY
niektorých kniežat a miest odovzdané Cisárskej Jasnosti v Augsburgu
roku 1530

„O Tvojich svedectvách chcem hovoriť pred kráľmi, ver, sa nezahanbím.“ Žalm 119,46