streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 5. 3. 2017

 Prvá pôstna nedeľa

Úvodné oslovenie
Predspev
Kňaz: Neopúšťaj ma, Hospodine,
Zbor: Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Kňaz: Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou.
Zbor: Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.
Pieseň č. 85 – Aj za mňa si mrel
Sláva, pozdrav, kolekta
Spievané evanjelium: Mt 4, 1-11
Pieseň č. 82 – Veríme v jediného
Kázeň Mt 14, 22-33
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 301 – Pripravuj sa, duša milá (1. a 2. verš)
Veľká Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 301 (dospievať)

MILODARY

 • Pri 17. výročí odchodu do večnosti si na svoju mamu Máriu Bízikovú s láskou a úctou spomína pozostalá rodina. Tiež prosia aj o Božiu pomoc pri prvom dôležitom životnom rozhodnutí pre syna Jakuba. Venujú 40 €.
 • Manželka, syn Milan a dcéra Anna s rodinami si s láskou pomínajú na svojho milovaného manžela, otca a starého otca Daniela Zgútha pri 9. výročí jeho úmrtia. Prosia o  Božie vedenie a požehnanie pre celú rodinu. Venujú 30 €.
 • Dcéra Želka si s láskou spomína na svojho otca Milana Urbana pri 25. výročí jeho úmrtia. Tiež ďakuje Pánu Bohu za 80 rokov svojho života. Venuje 30 €.
 • Bohuznámy brat venuje pri platení cirkevnej dane 20 € na Martinský evanjelik.
 • Bohuznáma sestra venuje 20 € na náš cirkevný zbor.
 • Ofera minulú nedeľu 328,35 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • Dnes, 5. marca 2017, o 17:00 h bude v našom kostole benefičný koncert organovej hudby. Srdečne vás pozývame. Výťažok z dobrovoľného príspevku poputuje do CZ Hybe na obnovu chrámu po požiari.
 • Na budúcu nedeľu, 12. marca 2017, budú hlavné služby Božie spojené s detskými službami Božími. Srdečne pozývame deti aj rodičov.
 • Pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. Toto združenie s nami úzko spolupracuje, jeho členmi sú ľudia z nášho zboru a jeho aktivity podporujú našu prácu. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
  Srdečne ďakujeme za príspevky 2% z daní – 1359,97 €, ktoré ste nám venovali v minulom roku a použili sme ich na prácu s deťmi a mládežou.
  Obchodné meno: Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov, o. z.
  Sídlo: M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo prijímateľa: 37978373

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl