nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Benefičný koncert – pozvánka

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

v spolupráci s Konzervatóriom v Žiline

pozýva na

benefičný koncert organovej hudby

5. marca 2017 o 17:00 h v evanjelickom a. v. kostole v Martine

účinkujú: Martin Augustín, Mária Kordiaková, Marta Gáborová

zaznejú diela: J. S. Bacha, P. Ebena, O. Messiaena, F. Peetersa

Výťažok z dobrovoľného príspevku poputuje do CZ Hybe
na obnovu chrámu po požiari.