nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

SKONFIRMOVAL SOM – A ČO TERAZ?

Piatok, 6. 5. 2016,  sa o 14:00 v aule Biblickej školy uskutočnila beseda na tému SKONFIRMOVAL SOM – A ČO TERAZ?, v rámci ktorej sa pozvaní hostia podelili s prítomnými konfirmandmi o svoje vnímanie konfirmácie
a jej význame v ich osobnom živote.