nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

RVME 2016

Všetkých srdečne pozývame!

Vstupenky si môžete zakúpiť v kancelárii farského úradu do 10. mája.

Tešíme sa na vás!

Študenti 8€