pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Program týždňa

Program 3. týždeň

NEDEĽA /14.1./
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  RODINNÉ SLUŽBY BOŽIE
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/

PONDELOK /15.1./
16:30  Kalanetika /ZBS/
17:30  Abstinenti rôznych závislostí /KM, každý párny týždeň/
18:00  Anonymní alkoholici /KM, každý nepárny týždeň/
18:30  YMCA futbal /ZŠ A. Bernoláka/

UTOROK /16.1./
16:00  Modlitby /KM/

STREDA /17.1./
14:00  Ručné práce/ZBS/
17:30  Nácvik spevokolu /ZBS/

ŠTVRTOK /18.1./
17:00  Biblická hodina – Žalm 39 – Boh mi je útechou

PIATOK /19.1./
14:00  Vyučovania konfirmácie – I. a II. ročník /KM, ZBS/
17:30  Stretnutie mládeže /ZBS/

NEDEĽA /21.1./
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
09:00  MODLITBY
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE, VP
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
14:30  SB NA BYSTRIČKE
                                                                        
ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých;
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova