pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Program týždňa

Program 18. týždeň

PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa [29.4.]
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE, POČAS SB DETSKÁ BESIEDKA
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
13:30  SB V MÚZEU SLOV. DENINY 

Pondelok [30.4.]
16:30  Kalanetika /ZBS/
17:30  Abstinenti rôznych závislostí /KM, každý párny týždeň/
18:00  Anonymní alkoholici /KM, každý nepárny týždeň/
18:30  YMCA futbal /ZŠ A. Bernoláka/

Utorok [1.5.]
16:00  Modlitby /KM/

Streda [2.5.]
14:00  Ručné práce/ZBS/
17:30  Nácvik spevokolu /ZBS/

Štvrtok [3.5.]
17:00  Biblická hodina /ZBS/ – Žalm 133

Piatok [4.5.]
14:00  Vyučovania konfirmácie – I. a II. ročník /KM, ZBS/
17:30  Stretnutie turčianskej mládeže /Biblická škola/

Nedeľa [6.5.]
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  RODINNÉ SLUŽBY BOŽIE
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
14:30  SB NA BYSTRIČKE
                                                                                                                                                                                      
ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých;
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova