pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Kvetná nedeľa 5. 4. 2020

Milí bratia a sestry,

túto nedeľu (lat. Palmarum – Kvetná) budeme sledovať Ježiša Krista, ktorý na osliatku vstupuje do Jeruzalema. Má pred sebou posledný týždeň pred smrťou. Nazývame ho aj tichý, alebo veľký týždeň. Z Jeruzalema v podstate už vyjde len s krížom na pleciach. Je to pre Neho a Jeho dielo kľúčové rozhodnutie. Nachádzame sa v čase, v ktorom ako ľudia, aj ako národy musíme robiť vážne rozhodnutia. Niekedy sa zdajú celkom nepochopiteľné a je ťažké a bolestné ich prijať. Politikom klesajú preferencie, podnikateľom ekonomické výsledky, deťom úroveň vzdelávania a nám všetkým miera ťažko vybojovanej slobody voľného pohybu a realizácie. Sú to rozhodnutia, ktoré nás majú chrániť a priniesť uzdravenie. Takto nepochopiteľne vypadala aj smrť Pána Ježiša Krista na kríži. Isté veci oceníme až po čase. Vyprosujeme si veľa trpezlivosti a sily Svätého Ducha k ich prijatiu.

Jedinečným nástrojom pre takéto chvíle je Božie slovo, ktoré nám otvára duchovné oči a vlieva do našich rozhodnutí múdrosť, prezieravosť a lásku. Kvetná nedeľa cez čítanie Pašií – evanjeliové svedectvá o utrpení Krista Pána – nám ponúka túto jedinečnú možnosť. Odprúčam vám si čítať tieto texty s celou rodinou napríklad pred obedom (polievku naliať do tanierov až po prečítaní Pašií, vychladla by! – pozn. autora 🙂 ), piesne možno vynechať a zaspievať na úvod a nakoniec. Rovnako vás pozývam aj k požehnaniu, ktoré sa nahlas prečíta a urobí sa krížik na čelo, nezabudnúť na modlitbu Pánovu. Je to nevšedná atmosféra v kruhu najbližších.

Texty vo formátoch .docx alebo .pdf nájdete na stránke Evanjelickej cirkvi na Slovensku po kliknutí na logo

S láskou a modlitbou k skorému stretnutiu, váš farár, Milan Kubík.