nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Bohoslužobné aktivity sa rušia do odvolania krízového stavu

Milé sestry, milí bratia,

na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky sa predsedníctvo cirkevného zboru rozhodlo až do odvolania zrušiť všetky spoločné bohoslužobné aktivity.

Kancelária farského úradu je v týchto dňoch zatvorená.

V súrnych prípadoch kontaktujte brata farára Milana Kubíka na čísle 0905 741 472.

O prípadných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

Predsedníctvo cirkevného zboru.