nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Lebo ochotného darcu miluje Boh. 2Kor 9,7

Milí bratia a sestry, priatelia,

zažívame mimoriadnu situáciu, ktorá si vyžaduje mimoriadne riešenia. Obraciame sa na vás s prosbou. Nezabudnite, prosím, aj na finančné potreby nášho CZ v Martine. Táto situácia nám prinesie takmer dvoj-troj mesačný výpadok príjmov. Výdavky (týka sa to najmä ušetrenej energie) však klesnú len asi o 20%. Stále musíme platiť faktúry, zabezpečiť chod farského úradu a máme tiež zamestnancov na úrade aj v Zborovej diakonii. Stále platí na leto naplánovaná oprava nášho chrámového organu. Veci sú dohodnuté. Ako cirkev sa budeme musieť pripraviť aj na pomoc iným. Keď bude svet potrebovať podporu, nesmieme ukázať prázdne ruky.
Preto vás aj touto formou prosíme o účasť.

Vypracovali sme pre vás elektronický spôsob zadávania platieb cez QRkód (Pay-by-square). Cez variabilné číslo je možné prispieť na konkrétny cieľ (ofera, milodar, spomienky, podpora práce s deťmi..)

Na stránku podpory CZ a QR kódy sa dostanete kliknutím na tento odkaz.

Verím, že si Pán Boh aj túto službu a obeť požehná. Myslíme na vás v modlitbách s nádejou na skoré stretnutia.

S láskou, váš farár Milan Kubík.