nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Konfirmačné sústredenie druhákov

V sobotu, 16. apríla 2016, sa v Biblickej škole uskutočnilo konfirmačné sústredenie konfirmandov – druhákov a ich rodičov. Na úvod stretnutia nás všetkých privítal a pozdravil pán farár Kubík. Pripomenul nám, aké dôležité je starať sa o to, aké ovocie prinášame. Tiež o to, aby sme aj našich konfirmandov mohli povzbudzovať k nasledovaniu Pána Boha a prinášaniu dobrého ovocia. Rodičia aj konfirmandi sa potom rozdelili do štyroch skupín. V každej skupine sa preberali rôzne témy z konfirmačnej príručky a tak si konfirmandi mohli zopakovať celú konfirmačnú látku. Cez prestávky medzi jednotlivými vyučujúcimi celkami sme si pochutnávali na výbornych koláčikoch od rodičov. Po ukončení vyučovania nasledoval spoločný obed v školskej jedálni. Konfirmandi si potom užívali slniečko pri aktivitách na školskom dvore, zatiaľ čo rodičia spolu s pánom farárom diskutovali v altánku. Veľmi sa tešíme z tohto príjemne stráveného dňa a veríme, že každému to prinieslo niečo povzbudzujúce a požehnávajúce do života. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili, priniesli chutné občerstvenie a starali sa o priebeh celého stretnutia. Tešíme sa na všetkých pri konfirmačnej slávnosti, ktorá sa uskutoční 22. mája.

Aďka Hybenová

black-stack-of-photos-128