streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Konfirmačná prespávačka

V rámci konfirmačnej prípravy našich prvákov sme sa rozhodli s konfirmandami tráviť čas aj trošku netradičnejším spôsobom. V piatok, 15. 4. 2016, sme sa stretli na Memorandovom námestí, odkiaľ sme sa vybrali výlet na Bystričku. Tam sme sa výborne zabavili pri hraní bowling-u a mali možnosť aj sa lepšie spoznať pri rozhovoroch v miestnej pizzerii. V priestoroch telocvične v Zborovom dome sme potom pokračovali “ duchovným“ programom. zamýšľali sme sa nad významom Večere Pánovej pre každého z nás. Po speve piesní a modlitbách, niektorí pokračovali hraním florbalu, iní sa už pomaly ukladali do svojich spacákov. Veríme, že celé toto vydarené stretnutie poslúžilo na budovanie našich vzájomných vzťahov tak, ako rozhovory znejúce dlho do noci.

Aďka Hybenová

black-stack-of-photos-128