nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Detská besiedka

Detský denný tábor 2016

Po roku je tu opäť ponuka prihlásenia sa do letného tábora 🙂

tábor hľadači

Prihlášku stiahnete po kliknutí na ikonu:

pdf-icon-copy

Ak by sa niekto rozhodol akýmkoľvek spôsobom nám pomôcť, budeme veľmi radi 🙂