nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Seniorátne stretnutie detí

V sobotu, 9. 4. 2016, sa detičky a rodičia z nášho Turčianskeho seniorátu stretli, aby spolu príjemne strávili sobotný upršaný deň. Čakalo nás veľa súťaží, piesní, hier, učili sme sa biblický veršík, počúvali sme biblické zamyslenie o milovaní našich blížnych. Samozrejme nechýbalo ani občerstvenie a chutný obed. Ako darček sme si okrem peknej hračky odniesli aj vlastnoručne vyrobenú záložku. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí toto stretnutie pripravili a pomáhali aj počas samotného priebehu.

Na budúci rok dovidenia! 🙂

Aďka Hybenová

black-stack-of-photos-128