utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Detská besiedkaOznamy

Detská besiedka 2020/2021

Srdečne pozývame deti na detskú besiedku!!!

túto nedeľu!
Začneme spoločne v kostole požehnaním a potom spolu pôjdeme na pripravený program.
Priveďte svoje deti, vnúčatá, netere, synovcov,…

Prosíme aj modlitby za našich učiteľov aj deti, aby v tomto školskom roku prežili požehnané chvíle na besiedkach.