nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Jesenná brigáda

Milí bratia a sestry!

Vyhlasujeme (a zároveň vás pozývame na) generálne jesenné upratovanie nášho chrámu, kedže ešte toho roku nebol takto vyriadený. Dňom stretnutia bude sobota 12.9.2020 od 8:00 hod. Chceme tak učiniť aj pred slávnosťou konfirmácie. Pri pilnej práci predpokladáme ukončenie okolo 12:00 – 13:00 hod. spoločným obedom.

Tešíme sa na stretnutie.