pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Predstavenie kandidátov –
Senior TuS; Dozorca TuS

Vážení bratia a milé sestry,
k blížiacim sa voľbám na funkciu Senior Turčianskeho seniorátu a funkciu Dozorca Turčianskeho seniorátu, ktoré sa uskutočnia už túto nedeľu, 13. septembra 2020, počas služieb Božích o 10:00 v našom kostole, nájdete po kliknutí na nižšie uvedené linky životopisy a predstavenie práce vo funkcii.

Kandidáti:
Senior TuS: Mgr. Marián Kaňuch – životopispredstavenie práce
Dozorca TuS: Ing. Ivan Trepáč – životopispredstavenie práce