nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

DEŇ REFORMÁCIE

Srdečne vás pozývame na služby Božie pri príležitosti Pamiatky reformácie, ktoré sa uskutočnia v pondelok, 31. októbra 2016, o 18:00 v našom chráme Božom. Kázať bude brat farár Mgr. Marek Szabó z Príboviec.

Na počiatku bolo Slovo. V Slove bol život.
Len Slovom sa mohol hýbať svet.
Nad svetom i pod svetom bol v Slove Boží zvod.
Bez Slova Vesmíru niet. Života niet.

Reformácia, to nebol človek
so svojím ľudským „nechcem a chcem“.
Boh poslal Slovo do našich tiem.
Stalo sa Svetlom.
Skrze to Slovo nastal v nás vnem.

Reformácia bolo Slovo,
ktoré Boh vložil do prázdnych ľudských úst.
Človek tak musel Božiu pieseň húsť.
Boh ho len skúšal, či zvesť verne odovzdá,
či svoje ľudské k tomu nepridá…
Reformácia je:
Keď
Na Božom Slove visí naša duša.

Michal Slavka
Vlhké šľapaje

Ilustračný obrázok je zo stránky http://www.livingpassages.com/steps-of-luther-reformation-tour-the-moody-church-2016/
Illustrative image is from a page http://www.livingpassages.com/steps-of-luther-reformation-tour-the-moody-church-2016/