Zbierka školských pomôcok

Chceli by sme Vás aj pred začiatkom tohto školského roku poprosiť o pomoc pri Zbierke školských potrieb, ktorú pomáhame organizovať. Vďaka darovaným pomôckam budú môcť aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov na Slovensku prísť do školy pripravené a získajú tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť

:: Ďakujeme ::