nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Piatková mládež

Srdečný pozdrav z mládežníckeho tábora

Milí naši cirkevníci, posielame srdečné pozdravy z Liptovského Trnovca.

Máme sa výborne, strava je dobrá, počasie ako Boží dar, myslíme na vás a ďakujeme za modlitby.

S láskou váš farár Milan Kubík.