streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Vystúpenie detskej besiedky

Milí rodičia,

v nedeľu 27. 3. vystupujeme v kostole.

Stretneme sa 9:20 pred kostolom, aby sme si to ešte stihli preskúšať.
Ostávame v kostole počas celých služieb Božích a preto BESIEDKA NEBUDE.

Ďakujem a v mene Besiedky vám želáme požehnané veľkonočné sviatky!

Aďka Hybenová