pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 24. – 25. 3. 2016

Zelený štvrtok, 18.00 h

Kázňový text:
Ó, všetci smädní, poďte k vode!
Iz 55, 1-3

Predspev: Pomoc naša… strana XXXVI
Piesne č.: 85, 219, 608
Večera Pánova: liturgia od str. XXXI, piesne počas VP: 296, 300, 333, 303

Veľký piatok, 10.00 h

Čítanie a spev z Pašií od strany č. 81
Večera Pánova

Veľký piatok, 17.00 h

Kontemplácia pri Božom slove a piesňach s Večerou Pánovou

Stojím pred Tebou
Stojím pred Tebou, Pane, s modlitbou a ďakujem, že kráčaš so mnou v skúškach, keď ubúda síl.
Cítim Tvoju dlaň, tak ma prosím chráň, nech viery zrak môj stále hľadí s túžbou do nebeských brán.
Rád pôjdem cestou tou, tou cestou tŕnia predo mnou, veď sám Ty si kráčal ňou.
Ty sám si niesol batoh vín, môj batoh skutkov zlých, aj tých dnešných.
Keď sa blíži pád, daj mi silu vstať, veď Golgota je miestom výhry, túžim aj dnes pred ňou stáť.
Moje zápasy dávno vyhral si, tú pravdu denne túžim prežiť, kráčať cestou, čo spasí.
Rád pôjdem cestou tou, tou cestou tŕnia predo mnou, veď sám Ty si kráčal ňou.
Ty sám si niesol batoh vín, môj batoh skutkov zlých, aj tých dnešných.

Aj keby nekvitol fík
Aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem, aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno.
A aj keď polia zlyhajú a sýpky prázdne zostanú, a keď všetko vôkol volá, že Boh nie je.
Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály,
uprostred trápení, uprostred súžení, Ježiš je Pán.
Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály,
lebo verím, v Neho verím. 
Aj keby nekvitol fík.
Keď blízky priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť, keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú.
Keď sa zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí, viem, že stojíš blízko tých, čo v Teba dúfajú.

Môj Ježiš si spásou
Môj Ježiš si spásou, Pán nie je nik ako Ty, chcem v každý čas, tak ako dnes,
Teba chváliť Pán môj a Kráľ.
Môj Majster si štítom, záchranou si pokoj môj, všetko, čo viem a všetko, čo mám
Tebe dávam Pán môj rád.
Sám si môj Boh, celá zem nech vidí, že sláva a moc, majestát Ti patrí,
hory pred trónom sa skláňajú a Ty sám vládneš slávne.
Spievam Ti rád, veď si Pán môj a Kráľ, naveky chcem stáť, Teba stále mať rád,
nič nie je viac ako láska, čo dal si nám.

Často som zranené vtáča
Často som zranené vtáča, hľadám zmarené nádeje,
umývam slzami tvár, pokojné hniezdo chcem nájsť.
Na mojom srdci sú brázdy, túžim zaletieť od ľudí preč,
ďaleko od smutných chvíľ, pod Tvoje krídla sa skryť.
Veď len Ty poznáš každý môj krok a vidíš každý môj kút,
vieš, čo v srdci nosím, po čom najviac túžim.
Pri Tebe domov svoj mám, si vo mne prameňom síl,
u Teba vždy načerpám, ukryjem sklamanú tvár.
Ani únik do samoty, ani more sĺz vyliatych
nemôžu nahradiť mi to, čo pri Tebe mám.
Ku Tebe keď zodvihnem tvár, rozprestriem krídla k hviezdam,
si všetko, po čom túžim, pred Tvojou Tvárou plesám.

Som kvapkou v mori
Som kvapkou v mori Ty ma znáš, je tak zvláštne, že vždy rád ma máš,
si Svätý a ja s hriechom prehrávam. Som zrnkom v poli, o mne vieš,
voláš ma mojím menom, žiť vo mne chceš, si Svätý, svoj chrám vo mne buduješ.
Viem, že rád ma máš, a že život mi dávaš a ja nikdy už nebudem sám.
Aj keď problémy prídu, aj keď starosti zmôžu, Ty vždy mi pomôžeš rád.

  • Pri 5. výročí úmrtia matky Emílie Rajčanovej si s láskou na ňu spomína dcéra a syn Bohuš s rodinami. Venujú 50 €.
  • 23. marca sme sa rozlúčili so spolusestrou Máriou Šimkovou, rod. Kováčovou. Zomrela 80-ročná. S láskou spomína smútiaca rodina a venuje 20 €.
  • Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu budú o 8.30 ho 10.00 h.
  • Služby Božie na Veľkonočný pondelok budú o 10.00 h.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl