pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Výročné správy

Výročná správa za r. 2015

Važené sestry a bratia,

Výročnú kňazskú správu Cirkevného zboru ECAV Martin za rok 2015 si môžete prečítať alebo uložiť po kliknutí na príslušné ikony:

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl