utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Vianoce 2020

Milí priatelia!
Tento rok bol skutočne výnimočný a také budú aj tohtoročné vianočné sviatky. Ak budeme mať možnosť stretnúť sa v kostole pri spoločných službách Božích bude to špeciálne. Aby sme dodržali všetky opatrenia budeme mať tento rok na Štedrý večer štvoro služieb Božích, aby ste mali všetci možnosť prísť. Keďže to bude logisticky náročné pripravili sme systém lístkov, ktoré si budete môcť vyzdvihnúť na farskom úrade každý deň počas stránkových hodín ale aj poobede až do 19.tej hodiny. Lístky budú k dispozícii aj v nedeľu na farskom úrade alebo v kostole. Budete si môcť vybrať lístky v nasledovných farbách:

žlté – služby Božie o 14:00
zelené
– služby Božie o 15:00
modré
– služby Božie o 16:00
ružové
– služby Božie o 17:00

Kapacita každých služieb Božích je obmedzená, preto sme zvolili tento spôsob. Ak si lístok nevyzdvihnete, je možné, že sa na Štedrý večer do kostola z kapacitných dôvodov nedostanete, preto Vás prosíme o pochopenie.

Lístky sú dostupné na farskom úrade od 9. decembra 2020 do rozdania.

Prajeme Vám požehnaný adventný čas prípravy na príchod Spasiteľa. Pán Boh s Vami!