streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív kázní 2020

Veni Sancte Spiritus!
Dosť. dosť. dos🕇. DOSŤ.

6.9.2020; Trinásta nedeľa po Svätej Trojici; Paulína Šofranková; Mk 12, 41-44

Bohoslužby pri príležitosti začiatku školského roka 2020/2021 s požehnaním detí a učiteľov a s veľkou Večerou Pánovou.

Na začiatku sme oficiálne privítali našu novú pani kaplánku Mgr. Paulínu Šofrankovú, ktorá poslúžila aj kázňou Slova Božieho.

Doprevádzala nás naša osvedčená kapela.

Mgr. Paulína Šofranková