nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Večer s Alenkou Čermákovou

Bratia a sestry, pozývame vás na večer s Alenkou Čermákovou – v nedeľu, 3.septembra o 17:00 v aule Biblickej školy. Bude to premietanie filmu Aleny Čermákovej: Svetlo na konci dňa.

Je to dokumentárny film o Rudolfovi Dobiášovi, slovenskom básnikovi a politickom väzňovi. Súčasťou tohto večera bude aj koncert pani Čermákovej. Prijmite naše pozvanie. 🙂 Tešíme sa na stretnutie 🙂