štvrtok, 28 septembra, 2023

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Kázne

Starostlivosť o vieru
– Rozhlasové služby Božie

27. 8. 2023; Dvanásta nedeľa po Svätej Trojici; Milan Kubík; L 22, 31-32

Milé sestry a bratia,
priamy prenos Služieb Božích z nášho kostola nájdete v archíve Rádia Slovensko po kliknutí na nasledovnú ikonu:

Našu nahrávku samotnej kázne si vypočujete klasicky, spustením prehrávača: