pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Služby Božie v Tretiu adventnú nedeľu

Milí naši cirkevníci,

srdečne vás pozývame na služby Božie v Tretiu adventnú nedeľu.

Služby Božie sa prezenčne uskutočnia LEN o 10.00 h, v OP režime.

Maximálny počet osôb v kostole je obmedzený na 30.

Tieto služby Božie budú vysielané ONLINE. Nájdete ich na našej webovej stránke aj na našom Facebooku ECAV MT.